Kompasy do zamówienia #7947

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Jolanta
Nazwisko :Straszak
Data urodzenia :20-11-1969
Płeć :k