Kompasy do zamówienia #7947

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Bogdan
Nazwisko :Straszak
Data urodzenia :21-09-1969
Płeć :m