Kompasy do zamówienia #7931

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Katarzyna
Nazwisko :Matura
Data urodzenia :18-03-1977
Płeć :k