Kompasy do zamówienia #7931

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Piotr
Nazwisko :Matura
Data urodzenia :30-01-1976
Płeć :m