Kompasy do zamówienia #7925

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Karina
Nazwisko :Trząski
Data urodzenia :16-11-1970
Płeć :k