Kompasy do zamówienia #7921

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Lech
Nazwisko :Malicki
Data urodzenia :08-05-1980
Płeć :m