Kompasy do zamówienia #7854

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Kacper
Nazwisko :Belski
Data urodzenia :15-12-2004
Płeć :m