Kompasy do zamówienia #7838

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Michał
Nazwisko :Samociuk
Data urodzenia :19-05-1983
Płeć :m