Kompasy do zamówienia #7836

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Wiktor
Nazwisko :Czyżowicz
Data urodzenia :18-11-2016
Płeć :m