Kompasy do zamówienia #7832

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Joanna
Nazwisko :Wilgos
Data urodzenia :04-02-1951
Płeć :k