Kompasy do zamówienia #7827

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Korneliusz
Nazwisko :Filipiak
Data urodzenia :02-06-1997
Płeć :m