Kompasy do zamówienia #7825

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Grzegorz
Nazwisko :Nowak
Data urodzenia :03-02-1964
Płeć :m