Kompasy do zamówienia #7818

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Danuta
Nazwisko :Riemer
Data urodzenia :08-07-1968
Płeć :k