Kompasy do zamówienia #7814

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Szymon
Nazwisko :Czyżowicz
Data urodzenia :30-07-1982
Płeć :m