Kompasy do zamówienia #7808

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Ewelina
Nazwisko :Szuster
Data urodzenia :30-08-1986
Płeć :k