Kompasy do zamówienia #7790

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Michał
Nazwisko :Abramek
Data urodzenia :06-09-1999
Płeć :m