Kompasy do zamówienia #7785

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Artur
Nazwisko :Steller
Data urodzenia :31-05-1985
Płeć :m