Kompasy do zamówienia #7768

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Jolanta
Nazwisko :Kremska-Bialik
Data urodzenia :20-05-1962
Płeć :k