Kompasy do zamówienia #7764

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Krzysztof Pawel
Nazwisko :Agapow
Data urodzenia :06-03-1990
Płeć :m