Kompasy do zamówienia #7755

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Ireneusz
Nazwisko :Michalak
Data urodzenia :24-05-1950
Płeć :m