Kompasy do zamówienia #7749

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Marek
Nazwisko :Mazur
Data urodzenia :15-11-1985
Płeć :m