Kompasy do zamówienia #7747

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Ewa
Nazwisko :Filipkowska
Data urodzenia :10-10-1976
Płeć :k