Kompasy do zamówienia #7738

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Leszek
Nazwisko :Włodarczyk
Data urodzenia :19-07-1968
Płeć :m