Kompasy do zamówienia #7738

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Alicja
Nazwisko :Włodarczyk
Data urodzenia :29-11-1971
Płeć :k