Kompasy do zamówienia #7735

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Paweł
Nazwisko :Ferenc
Data urodzenia :19-02-1992
Płeć :m