Kompasy do zamówienia #7733

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Marek
Nazwisko :Wasilenia
Data urodzenia :01-11-1980
Płeć :m