Kompasy do zamówienia #7728

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Urszula
Nazwisko :Wojcik
Data urodzenia :22-12-1979
Płeć :k