Kompasy do zamówienia #7712

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Agnieszka
Nazwisko :Szynkowska
Data urodzenia :30-05-1983
Płeć :k