Kompasy do zamówienia #7704

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Paula
Nazwisko :Bralska
Data urodzenia :26-05-1988
Płeć :k