Kompasy do zamówienia #7692

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Tomasz
Nazwisko :Bijata
Data urodzenia :24-06-1983
Płeć :m