Kompasy do zamówienia #7683

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Malgorzata
Nazwisko :Benyak
Data urodzenia :06-12-1964
Płeć :k