Kompasy do zamówienia #7679

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Waldemar
Nazwisko :Rudziecki
Data urodzenia :06-04-1955
Płeć :m