Kompasy do zamówienia #7677

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Andrzej
Nazwisko :Kozioł
Data urodzenia :15-02-1998
Płeć :m