Kompasy do zamówienia #7671

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Izabela
Nazwisko :Abramek
Data urodzenia :31-07-1973
Płeć :k