Kompasy do zamówienia #7658

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Bogdan
Nazwisko :Samociuk
Data urodzenia :29-10-1957
Płeć :m