Kompasy do zamówienia #7645

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Katarzyna
Nazwisko :Kołaczkowska
Data urodzenia :09-06-1973
Płeć :k