Kompasy do zamówienia #7643

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Jolanta
Nazwisko :Daniszewska
Data urodzenia :27-09-1974
Płeć :k