Kompasy do zamówienia #7641

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Grzegorz
Nazwisko :Szeluk
Data urodzenia :03-04-1978
Płeć :m