Kompasy do zamówienia #7633

Dane dla kompasu nr 1

Imię :richard
Nazwisko :liu
Data urodzenia :04-01-1970
Płeć :m