Kompasy do zamówienia #7626

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Ewa
Nazwisko :Szczupider
Data urodzenia :15-01-2017
Płeć :k