Kompasy do zamówienia #7626

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Grzegorz
Nazwisko :Szymczak
Data urodzenia :22-09-1971
Płeć :m