Kompasy do zamówienia #7616

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Kacper
Nazwisko :Dziedziuch
Data urodzenia :06-08-2002
Płeć :m