Kompasy do zamówienia #7611

Dane dla kompasu nr 1

Imię :ewa
Nazwisko :kruszyk
Data urodzenia :01-11-1967
Płeć :k