Kompasy do zamówienia #7606

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Jarosław Paweł
Nazwisko :Jakubiak
Data urodzenia :06-09-1979
Płeć :m