Kompasy do zamówienia #7594

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Beata
Nazwisko :Zawadzka
Data urodzenia :01-05-1963
Płeć :k