Kompasy do zamówienia #7591

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Łukasz
Nazwisko :Muraszczyk
Data urodzenia :21-01-1988
Płeć :m