Kompasy do zamówienia #7591

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Monika
Nazwisko :Kalita
Data urodzenia :19-06-1989
Płeć :k