Kompasy do zamówienia #7586

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Grzegorz
Nazwisko :Nowak
Data urodzenia :15-10-1975
Płeć :m