Kompasy do zamówienia #7584

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Michał
Nazwisko :Orliński
Data urodzenia :11-07-1985
Płeć :m