Kompasy do zamówienia #7582

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Leszek Antoni
Nazwisko :Wieczorek
Data urodzenia :10-08-1964
Płeć :m